Podczas procesu warzenia napojów alkoholowych, często ignorowanym produktem ubocznym etapu fermentacji jest ciepło. Należy pamiętać, że ciepło wytwarzane podczas normalnej fermentacji piwa może podnieść temperaturę procesu o 10 do 15°F.

W idealnym przypadku, proces warzenia piwa powinien być ściśle regulowany w wąskim zakresie temperatur, aby osiągnąć optymalne rezultaty. Niepodjęcie odpowiednich kroków w celu właściwej regulacji termicznego aspektu produkcji piwa jest kosztownym błędem popełnianym przez wielu początkujących piwowarów, co może skutkować niezadowalającymi produktami.

Jaka temperatura jest idealna do warzenia piwa?

Idealna temperatura fermentacji zależy od rodzaju piwa, które piwowar chce wyprodukować. Na przykład, niektóre lagery wymagają niższej temperatury do prawidłowej fermentacji w porównaniu do ale. Ogólnie rzecz biorąc, zadowalająca temperatura warzenia piwa mieści się w przedziale od 40 do 70°F.

Temp. fermentacji piwa pełnego

Temperatury fermentacji piwa w zakresie od 45 do 55 °F są odpowiednie do osiągnięcia temperatury drożdży piwowarskich dla wysokiej jakości lagera.

Temperatura fermentacji piwa Ale

Idealna temperatura fermentacji dla piwa typu ale wynosi od 68 do 72°F.

Temp. fermentacji IPA

Temperatury w przedziale od połowy do 60 stopni Celsjusza umożliwiają zadowalającą fermentację IPA.

Temperatura fermentacji Stouta

Średnie warunki termiczne do warzenia wysokiej jakości stouta wahają się pomiędzy 64 a 67 °F.

Pilsner Temperatura Fermentacji

Temperatura fermentacji pilznera to 50-55°F, w której najlepiej fermentuje.

Temperatura Fermentacji Bocka

Aby fermentować świetnego bocka, temperatura powinna być regulowana pomiędzy 50 a 52°F. To tylko nieznacznie różni się od optymalnej temperatury potrzebnej do stworzenia świetnego pilsnera.

Jak browary kontrolują temperaturę fermentacji?

Każdy entuzjasta piwowarstwa wie, że kluczem do uwarzenia świetnego piwa jest dbałość o szczegóły. Oprócz wyboru idealnego szczepu drożdży, wybór i utrzymanie optymalnej temperatury warzenia piwa jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanej jakości piwa.

O ile kontrolę temperatury fermentacji piwa w warunkach domowych można łatwo osiągnąć za pomocą prostych wentylatorów chłodzących i wanien, o tyle fermentacja piwa na skalę komercyjną wymaga specjalistycznego sprzętu do regulacji temperatury. Do produkcji na dużą skalę idealnie nadaje się agregat chłodniczy dla browaru.

Większość schładzaczy browarniczych wykorzystuje jako czynnik chłodzący roztwór glikolu w wodzie (choć dostępne są również inne czynniki chłodzące). Takie agregaty chłodnicze oferują następujące korzyści:

  • Glikol pomaga zapobiegać zamarzaniu i zatykaniu się przewodów cyrkulacyjnych w niskich temperaturach.
  • Glikol ma właściwości smarujące, które mogą być wykorzystane do utrzymania płynnej pracy pompy agregatu chłodniczego
  • Glikol lepiej utrzymuje ciepło, co pomaga skutecznie schłodzić warzone piwo.

Jak działa agregat schładzający do piwa?

Agregat chłodniczy do piwa składa się z jednostki chłodniczej, połączonych ze sobą przewodów rurowych i automatycznego termoregulatora. Ciecz chłodząca jest schładzana w zbiorniku chłodniczym, zanim zostanie przepompowana przez przewody wymiennika ciepła, który otacza naczynie fermentacyjne.

Ciepło z naczynia warzelnego jest przekazywane do krążącego płynu chłodzącego, który jest następnie pompowany z powrotem do elementu chłodzącego w celu ponownego schłodzenia. Ogólnym efektem tego cyklu wymiany ciepła jest obniżenie temperatury fermentacji w naczyniu browarniczym.

W jaki sposób agregat chłodniczy reguluje temperaturę fermentacji?

Chociaż wykorzystanie schłodzonego glikolu jako czynnika chłodzącego jest dość korzystne, to jeśli nie jest on regulowany, może nadmiernie schłodzić proces warzenia piwa. Nieoptymalna temperatura może całkowicie wyłączyć proces fermentacji lub spowodować niepełną fermentację.

Aby uniknąć warzenia piwa o niskiej jakości, konieczne jest utrzymywanie stałej temperatury w zbiorniku fermentacyjnym. Można to osiągnąć za pomocą automatycznego regulatora temperatury.

Do rurki prowadzącej do wymiennika ciepła podłącza się zawór elektromagnetyczny z regulacją temperatury. Dodatkowo, sonda temperatury jest zainstalowana w naczyniu fermentacyjnym poprzez studnię termiczną, która automatycznie wykrywa zmiany termiczne wewnątrz naparu. Mechanizm zaworu automatycznie otworzy się lub zamknie w odpowiedzi na temperaturę w kadzi fermentacyjnej, przywracając ją do wcześniej ustalonej wartości.

Możesz również sparować swoje urządzenie z naszą aplikacją do konserwacji schładzacza o nazwie Cold Shot Guardian™. Aplikacja ta wykorzystuje lokalną sieć Wi-Fi, aby zapewnić aktualne informacje i powiadomienia o stanie chłodziarki.

Używanie agregatu chłodniczego w browarze na zimno

Podczas mroźnych warunków pogodowych może występować niska temperatura otoczenia, która nie jest odpowiednia do warzenia niektórych rodzajów piwa. W przypadku warzenia piwa w niskich temperaturach, agregaty chłodnicze mogą zawierać modyfikacje, które wymuszają obieg podgrzanego chłodziwa przez rurki agregatu w celu ogrzania fermentującego piwa.