Nasze usługi

Projektowanie i wykonanie instalacji grzewczych, wod-kan, kotłowni i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Spółka Innopec powstała w 1987 roku z inicjatywy Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni oraz Spółdzielni Pracy INFRACORR w Gdyni. Spółkę powołano w celu wykonywania oraz wdrażania nowoczesnych systemów grzewczych.

W okresie od 1989 do 1992r. zrealizowano szereg instalacji o nowatorskim charakterze na terenie Gdyni. Były to, między innymi: jedna z pierwszych w mieście, sieć cieplna z rur preizolowanych (sieć 150-125mm) oparta na rurociągach firmy FOTAV-ISOLROHR z Węgier; jedne z pierwszych kompaktowych węzłów cieplnych, opartych na wymiennikach płytowych (urządzenia firmy LPM z Finlandii); jedne z pierwszych opomiarowań instalacji cieplnych, za pomocą elektronicznych liczników ciepła (liczniki szwajcarskiej firmy AQUAMETRO).

Dzisiaj udziałowcami firmy INNOPEC Sp. z o.o. Są osoby fizyczne (jej pracownicy), a spółka specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu instalacji grzewczych; od fazy koncepcji, poprzez dostawę, montaż, aż do uruchomienia. Oferuje także swój serwis i bieżącą obsługę instalacji, węzłów cieplnych i kotłowni.